[archieven] ASF in Rwanda (1996-2012)

Na 16 jaar heeft Advocaten Zonder Grenzen eind mei 2012 haar permanente activiteiten in Rwanda stop gezet. Sinds 1996 was AdZG onafgebroken aanwezig in het land, waarbij ze zich samen met juridische actoren, leden van de civiele samenleving en rechtzoekenden ingezet heeft om de toegang te versterken tot een billijke en kwaliteitsvolle rechtspraak voor iedereen, meestal in samenwerking met de Balie en organisaties uit de Rwandese civiele samenleving.

Financiële beperkingen dwingen AdZG ertoe om nieuwe actiestrategieën te bedenken en om haar structuur in Rwanda te revalueren, om zo haar mandaat het best uit te oefenen.

AdZG blijft zich echter inzetten in Rwanda via haar regionaal project ter ondersteuning van mensenrechtenverdedigers, dat eind 2011 van start gegaan is. Dit project, geleid vanuit Arusha (Tanzania), wordt gevoerd in partnerschap met de East African Law Society en wordt ondersteund door een netwerk van partners in Rwanda.

AdZG hoopt dat de Balie van Rwanda en actoren uit de civiele samenleving alles in het werk blijven stellen om een rechtspraak te verzekeren die onafhankelijk, billijk en kwaliteitsvol is en toegankelijk voor alle rechtzoekenden. Zij horen daarbij de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te respecteren die eigen zijn aan hun rol in het hart van de samenleving.

AdZG bedankt de verschillende partners die haar activiteiten 16 jaar lang ondersteund hebben: de internationale donoren, de Balie, de juridische autoriteiten, de civiele samenleving en natuurlijk haar team op het terrein.

Bekijk alle recente artikels en publicaties over Rwanda. 

© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl