[archieven] Ondersteuning en bescherming van de mensenrechtenactivisten (2011-2015)

 • Kantoren: Het project wordt gecoördineerd vanuit Arusha (Tanzania). Het loopt in Burundi, Kenia, Oeganda, de DR Congo en Rwanda.
 • Partner: East Africa Law Society (EALS)
 • Budget: € 1.538.000
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 01/11/2011 – 30/06/2015

Context

Mensenrechtenactivisten (MRA) zijn gewone mensen die buitengewone risico’s nemen. Of ze nu leden zijn van maatschappelijke-middenveldorganisaties, gemeenschapsleiders, juridische assistenten, maatschappelijk werkers, mediaprofessionals, vrijwilligers of advocaten, de MRA hebben een gemeenschappelijk doel: het bevorderen en/of beschermen van de mensenrechten, alleen of in groep.

Er werden al heel wat inspanningen gedaan voor de democratisering in Centraal- en Oost-Afrika, maar toch worden de MRA regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij hun engagement wordt ondermijnd: fysieke bedreigingen, administratieve of gerechtelijke intimidatie, het criminaliseren van hun activiteiten en soms zelfs misdaden met geweld (slagen en verwondingen, foltering, moord enz.).

Advocaten Zonder Grenzen en de East Africa Law Society hebben beslist om hun krachten te bundelen in het kader van een project ter ondersteuning en bescherming van MRA in Oost-Afrika en het Grote Merengebied (het Gebied).

Famille Nininahazwe - kampala - onv2013 - GvM (12)

Activiteiten

Wettelijke bijstand voor MRA in moeilijkheden

Het project bracht een groep van 42 advocaten samen die afkomstig zijn uit het Gebied en zich willen inzetten voor de mensenrechten. Om ervoor te zorgen dat de juridische en/of rechtsbijstand om de MRA te ondersteunen van goede kwaliteit is, genoten deze advocaten van een specifieke opleiding. Hun missie:

 • bijstand verlenen aan de MRA in alle fases van de rechtsgang, zowel op nationaal, regionaal als internationaal vlak;
 • de MRA vertegenwoordigen die beschuldigd worden van het plegen van misdaden of zelf slachtoffer zijn van misdaden;
 • zorgen voor dialoog, onderhandelingen en bemiddeling met de partijen die betrokken zijn bij de bescherming van de MRA;
 • amicus curiae opstellen om deskundig advies te verlenen over de wettelijke beschermingskaders van de MRA;
 • processen observeren om na te gaan hoe het gerecht omgaat met dossiers waarbij MRA betrokken zijn MRA
 • enz.

Rechtstreekse bijstand voor MRA in moeilijkheden

Wanneer MRA bedreigd worden of blootgesteld worden aan onmiddellijke en aangetoonde risico’s, worden er acties uitgewerkt om hen bescherming te bieden:

 • maatregelen om hun fysieke veiligheid te garanderen en te verhogen (beveiliging van de woonplaats, overplaatsing, medische en psychologische hulp, opleidingen in risicobeheer …);
 • financiële en materiële hulp;
 • terbeschikkingstelling van communicatiemiddelen om afzondering te voorkomen;
 • enz.

Bijdrage aan de ontwikkeling van regionale beschermingskaders

Op regionaal en nationaal vlak pleiten voor de ontwikkeling van een wettelijk kader dat  specifieke bescherming garandeert aan MRA,  en om de openbare instellingen aan te moedigen om meer respect op te brengen voor het werk van de MRA.

Oprichting van een regionaal mechanisme om beschermingsmaatregelen  te financieren

Ontwikkeling van een regionale dynamiek bij de MRA, advocaten, instellingen, beschermingsorganisaties en -netwerken, institutionele donoren en andere betrokken partijen via de oprichting van een beschermingsfonds (het Human Rights Defenders Protection Fund). Dat fonds zou een globaal antwoord moeten bieden op vraag voor bescherming van de MRA.

HRD_logo_roundOnlyZie ook: het Fonds op internet – het Fonds op Facebook  – het Fonds op Twitter

© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl