26 april 2013

A rudimentary school building built by a logging company in Lisala.

Houtkap en mensenrechten in DR Congo

Kinshasa/Brussel – Advocaten Zonder Grenzen heeft het mandaat gekregen om ten minste 58 dorpelingen van Yalisika in rechte te vertegenwoordigen. Zij zijn het slachtoffer van mensenrechtenschendingen begaan door leden van de Congolose politie en legereenheden in 2011. Ondanks talrijke wetteksten over bosbeheer respecteren private houtkapbedrijven in DR Congo zelden de wet…

[...]
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl