23 december 2013

2014: opdat het recht zege-viert

Aan elke donor, aan elke partner, aan elke vrijwillige advocaat die voor het International Legal Network op missie vertrekt, aan elke advocaat die de kloof tussen rechtzoekenden en het gerecht verkleint, en vooral, aan elke persoon die zijn rechtstoegang opeist: BEDANKT!
Want samen kunnen we de wereld veranderen

[...]


21 december 2013

“We bevinden ons tussen hamer en aambeeld”

De Burundees Rénovat Ninahazwe, voorzitter van een mensenrechtenvereniging, is een mensenrechtenactivist in gevaar. Door ernstige bedreigingen werd hij verplicht zijn land te verlaten en tijdelijk, met de hulp van Advocaten Zonder Grenzen, onderdak te zoeken in Oeganda. Hij en zijn familie zijn opgenomen in een programma dat advocaten en andere mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden bij het uitoefenen van hun beroep beschermd en verdedigd. Een getuigenis.

[...]


19 december 2013

Rechtstoegang op de post-2015 agenda

Advocaten Zonder Grenzen heeft, samen met andere mensenrechten-organisaties, opgeroepen de post-2015 ontwikkelingsagenda te voorzien van een kader aangaande de mensenrechten. Voor AdZG is het vooral belangrijk dat de rol van de rechtstoegang als een mensenrecht dat alle andere rechten garandeert benadrukt wordt.

[...]


7 december 2013

Wat voor zin hebben mensenrechten als ze toch niet afdwingbaar zijn?

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Mensenrechten op 10 december herinnert AdZG eraan dat mensenrechten weinig zin hebben als ze onafdwingbaar blijven, vooral voor mensen in een hachelijke situatie. Dat stelt AdZG vast in landen die net een conflict achter de rug hebben.

[...]publications

4 december 20131 december 2013
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl