27 februari 2014

“Juridische bijstand is hoop geven”

Het bevorderen van juridische bijstand is cruciaal voor het verbeteren van de rechtstoegang voor mensen in kwetsbare situaties. AdZG mobiliseert, in samenwerking met het Oegandese Rechtsgenootschap, advocaten om de basisrechten van de bevolking te verdedigen. Akello Suzan Apita is één van de 16 advocaten die zich hiervoor engageert.

[...]


17 februari 2014

AdZG valt in de prijzen op de ING Solidarity Award

Advocaten Zonder Grenzen heeft onlangs de “Solidarity Award” van de bank ING in ontvangst mogen nemen. Het AdZG-project om vluchtelingen en asielzoekers in Burundi te ondersteunen was één van de 15 geselecteerde projecten uit een totaal van 650.

[...]


14 februari 2014

Werk maken van een eerlijk proces in Tunesië

Het recht op een eerlijk strafproces volgens de internationale normen moet voor elke rechtszoekende in Tunesië worden gewaarborgd. Daarvoor pleit het Netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie, opgericht door AdZG, in samenwerking met de Tunesische Liga voor Mensenrechten en de Tunesische Nationale Orde van Advocaten

[...]


10 februari 2014

Beslissend moment voor de slachtoffers van “Terminator”

Terwijl het Internationaal Strafhof vandaag begint met het onderzoeken van de aanklachten tegen de Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda, herinnert AdZG eraan dat de veiligheid van de 922 slachtoffers die deelnemen aan deze procedure van cruciaal belang is.

[...]publications

18 februari 201418 februari 201418 februari 2014
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl