19 maart 2014

Voor een toegankelijkere justitie in Oost-Congo

De kwetsbare bevolkingsgroepen uit het Oosten van de DRC kunnen genieten van gratis juridische bijstand dankzij een nieuwe samenwerking tussen de lokale Balies en AdZG. Concreet worden de gratis juridische diensten gedynamiseerd om het gerecht en de rechthebbenden dichter bij elkaar te brengen.

[...]


11 maart 2014

Wie is verantwoordelijk voor de misdaden in Bogoro?

AdZG verwelkomt de beslissing die het ICC op 7 maart heeft genomen en die Germain Katanga schuldig bevindt van medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid. Katanga is de eerste beschuldigde voor het ICC die veroordeeld wordt voor dergelijke misdaden. AdZG betreurt wel dat het proces niet de volledige waarheid over alle directe actoren boven water heeft gehaald.

[...]
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl