24 juni 2014

AdZG draagt bij aan overgangsjustitie in Oeganda

Kampala, Oeganda – Sinds 2008 is de veiligheidssituatie in Oeganda gestabiliseerd. Er werd een proces van overgangsjustitie opgezet om de vele misdaden te behandelen die voornamelijk werden begaan door de rebellengroep Lord’s Resistance Army. ASF speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Oegandese ontwerpbeleid van overgangsjustitie.

[...]


20 juni 2014

Ja, vluchtelingen dragen bij aan ontwikkeling

Bujumbura, Burundi – Dragen vluchtelingen bij aan het leven en de ontwikkeling van hun gastlanden? Volgens AdZG is het antwoord ja. Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag trapt AdZG hierrond overigens een bewustmakingscampagne op gang in Burundi. Dit kleine Afrikaanse land, waar maar liefst 50.000 vluchtelingen wonen, kent veel mooie verhalen over solidariteit en toekomstkansen.

[...]


16 juni 2014

Overwinning voor 311 Tunesische arbeidsters

Tunis/Monastir – AdZG is tevreden over de recente arresten van de rechtbank van eerste aanleg in Monastir, waarbij vijf vennootschappen veroordeeld werden tot de betaling van een schadevergoeding aan 311 werkneemsters die in 2013 onrechtmatig ontslagen werden. Dit vonnis maakt duidelijk dat alle werkgevers die in Tunesië actief zijn, inclusief de multinationals die in het land gevestigd zijn, verplicht zijn om de werknemersrechten te eerbiedigen.

[...]


10 juni 2014

AdZG ongerust na massale ontsnapping uit de gevangenis van Bukavu

Goma, Oost-Congo (DRC) – AdZG maakt zich zorgen over de gevolgen van de massale ontsnapping van 288 gevangenen uit de centrale gevangenis van Bukavu, Zuid-Kivu. Dergelijke ontsnappingen uit Congolese gevangenissen vormen een bedreiging voor de veiligheid van de slachtoffers en getuigen die bijgedragen hebben tot de veroordeling van sommige voortvluchtigen. AdZG pleit voor een beter gevangenisbeheer om overbevolking tegen te gaan en het ontsnappingsrisico te verminderen.

[...]publications

3 juni 20142 juni 20142 juni 2014
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl