17 juli 2014

Internationale misdaden, nationale rechtbanken

Brussel – Slachtoffers van schendingen van de mensenrechten moeten ervaren dat gerechtigheid geschiedt – dat verhoogt hun vertrouwen in de rechtsstaat en bevordert hun deelname aan rechtszaken. Vandaag wordt in de hele wereld de Dag van het Internationale Strafrecht gevierd om het groeiende stelsel van het internationale strafrecht aan te moedigen. Sinds 1996 verleent AdZG actief steun aan de vervolging van internationale misdaden voor nationale rechtbanken van de betrokken landen.

[...]


3 juli 2014

Het proces van Pierre-Claver Mbonimpa moet eerlijk verlopen

Bujumbura – Op de vooravond van het proces van Pierre-Claver Mbonimpa roept AdZG de Burundese justitie op om haar taak met strikte naleving van de wetten en in volledige onafhankelijkheid te vervullen. Als voorzitter van de Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (Aprodh) kijkt Pierre-Claver Mbonimpa aan tegen zware beschuldigingen wegens handelingen die hij uitvoerde in het kader van zijn werk. AdZG steunt de advocaten die instaan voor de verdediging van deze vooraanstaande beschermer van de mensenrechten. Hij wordt beschuldigd van aantasting van de binnenlandse en buitenlandse staatsveiligheid, van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.

[...]


1 juli 2014

Gewapende groepen bedreigen mensenrechtenactivisten

Uvira (Oosten van de DR Congo) – In een regio waar gewapende groepen nog steeds lelijk huishouden, loopt men een ernstig risico wanneer men de rechten van ex-kindsoldaten verdedigt. Zo is er het geval van twee mensenrechtenactivisten die met geweld werden aangevallen door gewapende mannen in het kantoor van hun ngo. Dit incident illustreert de dikwijls precaire werkomstandigheden in gevoelige regio’s. Het is in deze context dat Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) bijdraagt aan de ondersteuning en de bescherming van mensenrechtenactivisten die bedreigd of aangevallen worden.

[...]publications

25 juli 2014
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl