18 november 2014

Mensenrechtenactivisten in de DR Congo: dringend bescherming gezocht

Kinshasa, DR Congo – Gesteund door ASF, herhaalt het Congolese maatschappelijk middenveld hoe dringend het is om samen met de nationale instanties verder te werken aan de versteviging van het wettelijke kader voor de bescherming van mensenrechtenactivisten (MRA). Het toezichtcomité in het kader van het nationale beleid voor de bescherming van MRA’s werd één jaar geleden opgericht en legde onlangs zijn actieplan voor.

[...]


12 november 2014

: L’association des Femmes Juristes du Tchad est l’une des trois organisations bénéficiant du soutien d’ASF. Deuxième à partir de la droite : Ben Kabagambe, Coordinateur de programme ASF au Tchad.

Tsjaad: het maatschappelijk middenveld zet zich in voor een betere toegang tot justitie

De bevolking van Tsjaad ondervindt nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld zetten zich in: ze maken de burgers bewust van hun rechten, bieden hun gratis juridisch advies, bijstand voor de rechtbanken en bemiddelingsdiensten. ASF ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen.

[...]publications

27 november 2014
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl