21 januari 2015

Overgangsrecht in Burundi: plaats voor de slachtoffers

ASF juicht de oprichting van een Waarheids- en Verzoeningscommissie toe. Dit is een belangrijke stap in de behandeling van de internationale misdaden die in het verleden in Burundi zijn begaan. ASF somt wel enkele voorwaarden op om het proces van het overgangsrecht in goede banen te leiden.

[...]


12 januari 2015

De gevangenis-omstandigheden in de DR Congo gaan in tegen de rechten van de gevangenen

Overbevolking, gebrek aan hygiëne, geen gezondheidszorg, te weinig voedsel … de situatie van de gevangenen in de DR Congo is erg zorgwekkend. Om de gevangenisomstandigheden en de impact ervan op de mensenrechten van gevangenen te bespreken, organiseerden ASF en RCN Justice & Démocratie (RCN) samen een rondetafelconferentie.

[...]


8 januari 2015

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting

“Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven”.

Artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens

[...]publications

30 januari 2015
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl