29 april 2016

A lawyer appealing before the judges

Muren tussen rechtstoegang en ontwikkeling afbreken

Tijdens een bijeenkomst over rechtstoegang en internationale ontwikkeling op 25 april, benadrukte ASF de noodzaak om impact-indicatoren en empirische bevindingen te integreren in programma’s voor rechtstoegang en om verder te gaan dan het kader van Duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het Center for Human Rights van American University Washington College of Law. Het bracht de belangrijkste academici, beleidsmakers en uitvoerenden samen, die hun mening over deze belangrijke kwestie gaven.

[...]


26 april 2016

Arlette, Hervé et Me Hervé Mafwila

Woorden uit Kinshasa (3/3): “de vrijheid te koop gezet”

In de DR Congo blijven het verdedigen van de rechten van slachtoffers van onrecht en het uitoefenen van de fundamentele vrijheden een uitdaging. Desondanks het falen van het rechtssysteem en soms bedreigingen, blijven mannen en vrouwen strijden voor hun ideaal van een rechtvaardigere wereld. De laatste van onze drie ontmoetingen is die met advocaat Hervé Mafwila en gaat over onrechtmatige hechtenis.

[...]


22 april 2016

Salle d'audience

Central African Republic: Make Justice a Priority

New Government Should Quickly Establish Special Court – 21 Central African and international human rights organizations issued a statement today calling on the new president of the Central African Republic, Faustin-Archange Touadéra, to make justice for grave international crimes a top priority for his government. President Touadéra was sworn in on March 30, 2016, and his new government took office on April 11.

[...]


22 april 2016

Community dialogue organized in Pabo about the Kwoyelo case

De zaak Thomas Kwoyelo: de slachtoffers een stem geven

In Noord-Oeganda vinden momenteel twee belangrijke processen plaats: Thomas Kwoyelo en Dominic Ongwen moeten allebei voor de rechter verschijnen voor de internationale misdaden die zij zouden hebben begaan als voormalige bevelhebbers van het Verzetsleger van de Heer. Advocaten Zonder Grenzen (ASF) en de Foundation for Justice and Development Initiatives (FJDI) staan de slachtoffers bij om hun participatie te bevorderen. Er is immers gebleken dat de getroffen gemeenschappen beide processen willen volgen en over het verloop ervan op de hoogte willen worden gehouden.

[...]


15 april 2016

Une mère et son enfant devant le juge pendant un jugemen supplémtif

Zonder identiteit geen rechten

Zonder geboorteaangifte worden u heel wat rechten ontzegd. Hoe toegang krijgen tot de gezondheidszorg zonder identiteitsbewijs? Hoe naar school gaan? Hoe gaan stemmen? De meeste Centraal-Afrikanen, en vooral de allerjongsten onder hen, bestaan niet voor de staat. In antwoord op dat probleem organiseert Advocaten Zonder Grenzen mobiele zittingen: leden van het gerecht, het parket en de griffie trekken naar de dorpen om er vonnissen geldend als geboorteakte uit te spreken.

[...]


8 april 2016

Twee jaar strijd tegen het onwettig gebruik van de voorlopige hechtenis in de DR Congo

ASF werkt nu twee jaar actief samen met de balies van West-Congo tegen het onterechte en zelfs onwettige gebruik van de voorlopige hechtenis. De komende weken kijkt ASF terug op drie cruciale aspecten van dat project: de in voorarrest geplaatste mensen helpen te begrijpen wat er gaande is en het heft in eigen handen te nemen, rechtsbijstand door advocaten met een specifieke opleiding, en het aan het licht brengen van de verschrikkelijke omstandigheden waarin deze mensen worden vastgehouden en van de oorzaken van het overmatige gebruik van de voorlopige hechtenis.

[...]publications

9 april 20168 april 20168 april 2016
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl