12 december 2016

ASF ontvangt de Internationale Prijs Henri La Fontaine

Tijdens een officiële plechtigheid in het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel op 9 december heeft ASF de Internationale Prijs Henri La Fontaine 2016 ontvangen voor haar werk ter verdediging van waarden zoals humanisme en sociale rechtvaardigheid.

[...]


12 december 2016

Lawyering for Change: verandering via het recht, een internationale uitdaging

Enkele dagen geleden zijn ruim tweehonderdvijftig deelnemers, waaronder een vijftigtal sprekers uit een vijftiental landen van over de hele wereld, in Brussel bijeengekomen voor de conferentie Lawyering for Change van ASF. Doel: samen vooruitgang boeken in de verandering via het recht. Tijdens de conferentie werd de nadruk gelegd op de noodzaak om de rol van de advocaat uit te breiden en het vermogen om actie te ondernemen van de rechtszoekenden te versterken, aangezien miljoenen mensen zowel in het zuidelijk als in het noordelijk halfrond verstoken blijven van rechtstoegang.

[...]


10 december 2016

Rechtstoegang: een goede advocaat volstaat niet

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens pleit ASF voor rechtstoegang, ook buiten de gerechtshoven en rechtbanken. Advocaten moeten meer samenwerken met andere actoren zoals parajuristen en medisch-sociale diensten. Daarenboven spelen rechtszoekenden een cruciale en actieve rol in het opeisen en verwezenlijken van hun rechten; zij zorgen dus zelf voor verandering.

[...]


7 december 2016

Live screening of the opening of Ongwen's trial in Uganda

Opening of Ongwen’s trial before the ICC: making justice accessible to victims in Uganda

While former LRA rebel Dominic Ongwen is facing justice before the ICC, ASF recalls the importance of bringing justice closer to the affected communities. The NGO supports the organisation of live screenings of the opening of Ongwen’s trial and encourages national authorities to increase their support to make justice accessible for all.

[...]publications

6 december 2016
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl