23 februari 2017

De jacht is open

Een nieuw jaar, een nieuwe start voor ASF. Na acht jaar van boeiend werk in de kantoren in de Naamsestraat, is onze zetel in Brussel sinds maandag in een andere wijk van de stad gevestigd: Jachtlaan 140, Etterbeek. Wij blijven meer dan ooit in het hart van de hoofdstad, daar waar alles gebeurt, dicht bij de Belgische en Europese instellingen.

[...]


20 februari 2017

ASF ontvangt een schenking van de Internationale vereniging van jonge advocaten

ASF heeft een schenking van 10.000 euro ontvangen van de Internationale vereniging van jonge advocaten (AIJA). Deze schenking is een concrete illustratie van de banden die sinds enkele jaren bestaan tussen de NGO voor de verdediging van de mensenrechten en de internationale vereniging voor jonge advocaten en juristen.

[...]


13 februari 2017

Tunesië: strijd tegen terrorisme, maar tegen welke prijs?

ASF, de Tunesische Nationale Orde van Advocaten en de Tunesische Liga voor Mensenrechten roepen de Tunesische overheid op om de antiterrorismewet van 2015 te herzien. De toepassing van die wet zorgt immers voor problemen bij het recht op een eerlijk proces. Volgens de drie partnerorganisaties is de eerbiediging van de mensenrechten het voornaamste wapen van een democratische staat om efficiënt te strijden tegen terrorisme.

[...]


8 februari 2017

Aanstelling van nieuwe leden voor de Instantie Waarheid en Waardigheid: oproep tot transparantie

Negen organisaties van het maatschappelijk middenveld in Tunesië, waaronder ASF, roepen de niet-permanente bijzondere Commissie belast met het onderzoek en de sortering van de kandidaturen voor de Instantie Waarheid en Waardigheid (IVD) op om de bepalingen van de wet tot inrichting van de overgangsrechtspraak na te leven wat betreft de aanstellingsprocedure van de leden van de IVD.

[...]


2 februari 2017

Een respectvolle omgeving voor de evenementen van ASF

De evenementen en conferenties die ASF organiseert, verlopen in een gemoedelijke en menselijke sfeer met de nadruk op het delen van kennis en ervaring. Om een zo sereen en geruststellend mogelijk kader te bieden aan het publiek, en in overeenstemming met de waarden van onze organisatie, hebben wij onlangs een antipest- en antidiscriminatiebeleid ingevoerd.

[...]publications

2 februari 20172 februari 2017
© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl