24 januari 2022

Gedetineerd zijn in de Makala gevangenis ten tijde van de Covid-19 pandemie : Interview met de NGO PRODHOJ

Tussen maart en september 2021 heeft PRODHOJ, met de steun van Advocaten Zonder Grenzen, monitoring verricht om de detentieomstandigheden en de toegang tot justitie in de centrale gevangenis van Kinshasa, bekend als “Makala”, te evalueren in de context van de Covid19-pandemie. In dit interview delen Samuel Atweka en Gysy Uma, beide leden van PRODHOJ, de bevindingen van hun monitoring activiteiten, hun observaties over de disfunctionaliteiten van de strafrechtketen in de DRC en hun aanbevelingen om deze te verhelpen.

[...]



publications

24 januari 2022




© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl