Taking Action on Colonial Past and its Legacies

« Taking Action on Colonial Past and its Legacies” (TACLE) is een initiatief gecoördineerd door Advocaten Zonder Grenzen dat tot stand kwam na de oprichting van de Bijzondere kamercommissie die zich buigt over het Belgische koloniale verleden.

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten in mei 2020 leidde tot een wereldwijde beweging tegen raciale onrechtvaardigheid. In de voormalige Europese koloniale mogendheden zoals Frankrijk en België formuleert deze beweging een reeks eisen die niet alleen verband houden met de huidige vooroordelen naar geracialiseerde bevolkingsgroepen toe, maar ook met de historische vooroordelen die voortvloeien uit het koloniale verleden van de betrokken landen. Deze onrechtvaardigheden aan de kaak stellen is niet nieuw, zoals blijkt uit de conclusies van de VN-werkgroep over mensen van Afrikaanse afkomst na haar bezoek aan België in 2019.

Naar aanleiding van deze protesten in België startte het federale parlement met de oprichting van een “Bijzondere kamercommissie belast met het onderzoek naar Congo-Vrijstaat (1885-1908) en het Belgische koloniale verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden”. Aanvankelijk was deze commissie bedoeld als een waarheids- en verzoeningscommissie, maar ze werd herzien tot een parlementaire, en dus politieke, commissie.

Toch bestaat haar mandaat er nog steeds uit om “het Belgische koloniale verleden onder de loep te nemen” en “aanbevelingen te doen voor verzoening”.

De begrippen “herinnering”, “waarheid” en “verzoening” zijn eigen aan transitionele justitie, waarbij de mechanismen over het algemeen ingezet worden in een postconflict- of democratische transitiecontext. Hun toepassing bij de problemen voor het beheer van het koloniale verleden is dan ook nieuw, wat betekent dat de betrokken stakeholders de contouren volledig moeten begrijpen om hun rol ten volle te kunnen spelen.

In dit opzicht coördineert ASF een collectief initiatief dat tot doel heeft :

  • Het werk van deze commissie over het beheer van het koloniale verleden en de gevolgen ervan te documenteren en te verspreiden binnen de Belgische samenleving, op Europees niveau en in de voorheen gekoloniseerde landen.

Dit documentatiewerk wordt momenteel uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksgroep die wordt gecoördineerd door Amah Edoh, Hoogleraar Antropologie en Afrikaanse studies aan het Massachusetts Institute of Technology.

  • De mobilisatie van het maatschappelijk middenveld te ondersteunen bij de opmaak van een agenda die stilstaat bij het koloniale geheugen, verzoening en herstel bij nationale en internationale instellingen.

Deze ervaringsuitwisseling tussen academici en activisten wordt georganiseerd in samenwerking met een onderzoeksgroep van de Université Libre de Bruxelles, Abdellali Hajjat, Amandine Lauro en Sasha Newell en de onderzoeksgroep gecoördineerd door Amah Edoh aan het MIT.

  • De dialoog aan te wakkeren tussen de stakeholders van het maatschappelijk middenveld en de Belgische en Europese institutionele stakeholders over de uitvoering van het overheidsbeleid met betrekking tot de historische onrechtvaardigheden van de kolonisatie.

 


AdZG-producties in het kader van het initiatief inzake het koloniale geheugen in België

© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl