Hoe lid worden van het ILN?

Liggen recht en de verdediging van mensenrechten u na aan het hart?

Wenst u zich als advocaat in te zetten voor een duurzame zaak of project en bijdragen tot concrete verdedigingen? U bent een advocaat, jong of met enige ervaring, u beschikt over één of meerdere bekwaamheden op juridisch, thematisch of contextueel vlak en u bent beschikbaar om op het terrein of vanuit uw oorspronkelijke balie te werken? ILN heet u welkom. Voor elke nieuwe actie verspreidt het ILN zijn “oproepen tot vrijwilligers” over het volledige netwerk en wordt de missie toevertrouwd aan de beschikbare advocaten in functie van hun bekwaamheden. Alle acties worden uitgevoerd in strikte naleving van de beroepscode voor advocaten en onder coördinatie van AdZG. Om lid te worden van het ILN vragen wij u om het onderstaande online inschrijvingsformulier (in het Engels) in te vullen (of de PDF of Word versie per e-mail of per post op te sturen samen met uw C.V. naar iln@asf.be). Met dit formulier kunnen we een persoonlijk profiel opstellen van al onze leden en hen contacteren voor gepaste missies. Voor meer informatie, contacteer iln@asf.be.

  Personal details

  Title: *

  Name: *

  Surname: *

  Nationality: *

  Law firm or institution:

  Bar Association (city and/or country):

  Year of admission to the Bar:

  Address:

  City:

  Postal Code:

  Country:

  Telephone:

  Mobile:

  E-mail:

  Professional experience


  Public international lawPublic / administrative lawImmigration / Refugee lawEmployment lawFamily lawLand lawMediation / ArbitrationCriminal lawInternational criminal lawEnvironmental lawCorporate / commercial / financial lawInternational trade / tax lawIntellectual property lawHuman rights / Humanitarian lawEconomic and social rights
  Other:

  Institutional work experience:
  Regional human rights jurisdictionsInternational jurisdictionsInternational financial and commercial institutionsUN institutionsEuropean institutions
  Other:

  Language skills:

  English: NativeFluentModerateBeginner
  French: NativeFluentModerateBeginner
  Dutch: NativeFluentModerateBeginner
  Spanish: NativeFluentModerateBeginner
  Arabic: NativeFluentModerateBeginner
  Other:

  I wish to communicate with the ILN in:

  Englishfrançais

  Please upload your CV:

  Your availability for ILN mission(s)

  Which type of mission(s) are you interested in:
  Training / teachingResearch / analysisLegal adviceLitigation assistanceTrial observationSupport the Article 16, Lawyers in Danger programmeAdvocacy

  How much time can you devote to the ILN:

  Are you willing to work remotely:
  YesNo

  Are you willing to travel to developing or post-conflict countries, in sometimes uncomfortable situations:
  YesNo

  How did you hear about the ILN:

  Larissa Dinsmoor, US Attorney of the California Bar Association, was one of the seven ILN members involved in the project © ASF

  © 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl