Wat is het International Legal Network?

Het International Legal Network van AdZG is het netwerk voor allen die zich daadwerkelijk wensen in te zetten voor de dynamiek van solidariteit en de ontwikkeling van AdZG, binnen het kader van zijn algemene opdracht.

Het ILN werd opgericht in 2010 en verenigt meer dan duizend juridische professionals van over de hele wereld. Zij zetten zich in om van het recht een motor voor duurzame verandering te maken ten gunste van de zwaksten, door ondersteuning van de internationale programma’s van AdZG en de missies op het terrein. Aan al zijn actieve ledenstelt het ILN het volgende voor:

  • Een gestructureerd kader (de missies en programma’s van AdZG) voor tussenkomsten met een duurzame strekking voor een maximale impact.
  • Een uitgebreide waaier van dienstaanvragen voor elke bekwaamheid en beschikbaarheid (raadplegingen, juridische bijstand, analyses, opleidingen, enz.).
  • Kwaliteitsvolle diensten voor de zwaksten en voor de zaak van de mensenrechten.

Aan jonge advocaten in hun proeftijd, stelt het ILN voor om zich vooral in te zetten voor acties ten gunste van vervolgde ambtgenoten, met het project “Artikel 16, Advocaten in nood”. Aan alle advocatenkantoren, stelt het ILN een doeltreffend en duurzaam partnerschap voor in functie van de ontwikkeling van Pro Bono-activiteiten.

Met het ILN kunt u als vrijwilliger (Pro Bono) samenwerken met de vaste teams van AdZG en de nationale advocaten-partners, meestal in het kader van verdedigingsteams, en er kan u worden gevraagd om

  • Een juridisch antwoord te geven op een bepaalde situatie in de vorm van een raadpleging.
  • Tussen te komen op juridisch vlak voor een zwakkere persoon of een zaak.
  • De mogelijkheden van minder sterke ambtgenoten aan te vullen.
  • Ondersteuning te bieden voor de analyses en pleidooien van AdZG en de missies.
  • Verdediging van advocaten die zich inzetten voor mensenrechten en gevaar lopen door het uitoefenen van hun activiteiten.

© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl