Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen door de rechtstoegang te verbeteren

 • Doelstelling: Samen met alle actoren die gecoördineerd samenwerken wil het project bijdragen aan de oprichting van een duurzaam kader dat de toegang tot een onafhankelijke en kwalitatieve justitie voor allen garandeert, en dat zo werkt aan de versterking van de rechtsstaat.
 • De activiteiten zijn rond 3 assen gestructureerd:
  • De verbetering van de participatie van de bevolking aan de preventie en de oplossing van conflicten, middels de versterking van hun vermogen om actie te ondernemen.
  • De versterking van de actoren en mechanismes binnen de formele en de “alternatieve” justitie, om zo bij te dragen aan hun toegankelijkheid, effectiviteit en transparantie.
  • De versterking van het overleg en de samenwerking tussen de verschillende actoren en mechanismes binnen de justitiesector, om een holistische bescherming te verzekeren van de rechten van de bevolking.
 • Interventiezones: het hele grondgebied van het land met een focus op de stadsprovincie Kinshasa, Noord-Kivu en Kongo-Central
 • Partners: de Balie van Goma, de Balie van Madadi, de Diocesane Commissie Justice et Paix, en de Dynamique des femmes juristes
 • Financiering: Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Budget: EUR 2.194.209
 • Duur: 5 jaar (januari 2017 > december 2021)