De toegang tot de rechtspraak en de bescherming van de mensenrechten verbeteren voor de meest kwetsbare groepen

Partner: 

Het project heeft ten doel steun te verlenen aan vrouwen die het slachtoffer zijn geweld, aan gevangenen en aan migranten bij het opeisen en het realiseren van hun rechten.

  • Interventiezones: Mohammedia en Fès
  • Budget: EUR 812.880
  • Financieringsbron: Belgische Ontwikkelingssamenwerking
  • Duur: 5 jaar (2017-2021)

Activiteiten :

  • Invoering van juridische klinieken om de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en de migranten te informeren, te sensibiliseren, te adviseren en te begeleiden ;
  • Versterking van het vermogen van de actoren op het vlak van de toegang tot de rechtspraak ;
  • Versteviging van de banden tussen universiteiten, rechtsprofessionelen, institutionele actoren en organisaties van de burgerlijke maatschappij : uitwisseling van goede praktijken en ervaring  voor een gemeenschappelijk pleidooi inzake het naleven van de nationale en internationale normen op het vlak van de mensenrechten.