Het verbeteren van de toegang tot de rechtspleging en de bescherming van de mensenrechten in de Centraal Afrikaanse Republiek

 • Algemene Doelstelling:
  • Versterken van het proces om de justiciële sector nieuw leven in te blazen en de doeltreffendheid van de mensenrechten te vergroten, met name voor degene die zich in een kwetsbare positie bevinden.
 • Specifieke Doelstelling: 
  • Mensen (inclusief gedetineerden) informeren over hun rechten, adviseren en begeleiden naar een holistische aanpak voor de toegang tot rechtspleging.
  • Personen die worden berecht (met inbegrip van gedetineerden) krijgen rechtsbijstand en worden juridisch begeleid.
  • Rechtszoekenden (inclusief gedetineerden) genieten van een betere kwaliteit van de juridische diensten.
  • De verwezenlijkingen van het project worden gedeeld ten gunste van en met de gehele bevolking, de actoren van de justiciële sector, de mensenrechten en de bevordering van de rechtsstaat.
 • Partners:
  • Vereniging van Vrouwelijke Advocaten van de Centraal-Afrikaanse Republiek (AFJC) in Bangui
  • Centre d’Accès aux Droits et à la Justice (CADJ) in Bangui
  • Organisatie van Jonge Leiders voor Ontwikkeling (OJLD) in Bouar
  • Centrum voor de bevordering en verdediging van de rechten van het kind (CPDE) in Berbérati
  • Huis van het Pygmeekind en de Vrouw (MEFP) in Nola
  • De balie (met name de Commissie voor rechtsbijstand) en de advocaten
 • Looptijd: 30 maanden (Januari 2020 – Juni 2022)
 • Begrotingsmiddelen: EUR 1. 400. 000
 • Financiering: Europese Unie