Ondersteuning van het maatschappelijk middenveld voor de verbetering van de detentie- en reclasseringsvoorwaarden in Tunesië

 • Doel: de betrokkenheid en deelname van het maatschappelijk middenveld ondersteunen bij de hervorming van justitie om zo eerlijke processen, rechtstoegang, en de verbetering van detentie- en reclasseringsvoorwaarden voor gedetineerden te garanderen.
 • Activiteiten:
  • Financiële steun aan middenveldorganisaties om hun activiteiten te ontwikkelen
  • Versterken van de capaciteiten van middenveldorganisaties op technisch vlak en op vlak van beheer, monitoring en evaluatie
  • Verzamelen en analyseren van gegevens uit gesubsidieerde projecten om ze onder de aandacht van de politieke beleidsmakers te brengen
 • Partner: Tunesische Vereniging voor de Strijd tegen SOA’s en AIDS
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 4 jaar (juni 2018 > mei 2022)