Procedurele waarborgen en toegang tot justitie bevorderen voor Centraal-Afrikaanse vrouwen door genderongelijkheid aan te pakken

 • Doelstelling: Bevordering van de eerbiediging van procedurele waarborgen en de toegang tot justitie voor vrouwen en minderjarigen (met inbegrip van degenen die beschuldigd worden van het beoefenen van kwakzalverij en hekserij), waarbij duurzame maatregelen worden genomen om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen.
 • Interventielogica: Het project wil actief zijn in de kern van de formele en gemeenschapsrechtspraak door de toegang tot justitie en de verdediging vanvrouwen die van hekserij worden beschuldigd te bevorderen met :
  • 1. een gemeenschapsgerichte prioriteit die een beroep doet op de omkadering voor dialoog en bewustmaking opgezet in de andere projecten van ASF en haar partners;
  • 2. een prioriteit die de inzet van de institutionele actoren beoogt om het respect voor de mensenrechten in deze kwestie te versterken.
 • Verwachte resultaten:
  • de gemeenschappen worden bewust gemaakt van de eerbiediging van de mensenrechten van vrouwen en de procedurele waarborgen, met name voor vrouwen en kinderen die worden beschuldigd van kwakzalverij/hekserij.
  • Vrouwen en kinderen die worden beschuldigd van het beoefenen van kwakzalverij en hekserij (PCS) krijgen holistische ondersteuning.
  • De eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van de vrouwelijke slachtoffers van gendergerelateerd geweld worden versterkt door de goedkeuring van de hervormingen binnen het sectorale beleid van het Ministerie van Justitie.
 • Projectpartners :
  • Organisation des Jeunes Leaders pour le Développement (OJLD) in Bouar
  • Défis & Objectifs (DO) Bangui
  • Centre pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant (CPDE) in Berberati
  • Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmée (MEFP) in Nola
  • Advocaten aan de balie van Centraal-Afrika
  • Het Ministerie van Justitie, met name themagroep 3 van de cel Uitvoering sectoraal beleid Justitie
  • Het Ministerie voor de bevordering van vrouwen, het gezin en de kinderbescherming
 • Geografische toepassingsgebieden: Bangui, Bimbo, Bouar, Berberati en Nola.
 • Financiering: Europese Unie
 • Projectbudget: 60.548 €
 • Looptijd: 18 maanden (15 augustus 2022 > 14 februari 2024)