Bescherming van Grondwettelijke en Procedurele Rechten door Toegang tot Rechtspraak

 • Doelstelling: het project heeft tot doel om bij te dragen tot de verwezenlijking van de Rechtsstaat bij de rechtsbedeling in Oeganda en de bescherming en bevordering van grondwettelijke en procedurele rechten bij de rechtsbedeling te bevorderen, met bijzondere aandacht voor detentiesituaties;
 • Logica van de interventie:
  • De interventie is gebaseerd op de Veranderingstheorie die spreekt over verandering op lange termijn met tussentijdse veranderingen. De rechtsbedeling in Oeganda kan de Rechtsstaat alleen eerbiedigen als;
  • Grondwettelijke en Procedurele rechten beschermd worden in de rechtsbedeling, in het bijzonder in situaties waar mensen die in conflict zijn met de wet het meest kwetsbaar zijn, d.w.z. in detentie voorafgaand aan het proces. Dit impliceert dat het maatschappelijke middenveld, d.w.z. de bevolking in het algemeen en haar tussenpersonen, bereid en in staat zijn om de bescherming van deze rechten te eisen en dat;
  • Rechtzoekenden toegang hebben tot rechtspraakmechanismen die responsief zijn door de toegankelijkheid van LASP’s of rechtsbijstandsdiensten voor rechtzoekenden in situaties van voorlopige hechtenis en een positieve gedrags- en mentaliteitsverandering bij strafrechtelijke actoren, die hun praktijken afstemmen op een door institutionele actoren ontworpen beleids- en juridisch kader dat de nationale en internationale rechtsnormen eerbiedigt.
 • Verwachte resultaten:
  • Grotere capaciteit voor het maatschappelijke middenveld om te pleiten voor de bescherming van grondwettelijke en procedurele rechten: dit resultaat is erop gericht om de perceptie van het maatschappelijke middenveld over procedurele rechten te veranderen
  • Versterkte rechtsbijstandsdiensten om procedurele rechten in de rechtsbedeling te handhaven
  • Meer invloed op het beleid door een sterkere betrokkenheid bij centrale instellingen
 • Projectpartners: LASPNET- Legal Aid Service Providers Network
 • Geografisch implementatiegebied: de regio’s Kampala, Albertine Graben, Acholi en West-Nijl
 • Financiering: Oostenrijks Ontwikkelingsagentschap
 • Budget: EUR 1,080,000
 • Looptijd: 36 maanden (01.11.2020 – 01.11.2023)