AdZG draagt bij aan overgangsjustitie in Oeganda

OegandaNewsTransitionele Justitie

Kampala, Oeganda, 24 juni 2014 – Sinds 2008 is de veiligheidssituatie in Oeganda gestabiliseerd. Er werd een proces van overgangsjustitie opgezet om de vele misdaden te behandelen die voornamelijk werden begaan door de rebellengroep Lord’s Resistance Army. ASF speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Oegandese ontwerpbeleid van overgangsjustitie.

Het Beleid van Overgangsjustitie van Oeganda is een strategische beleidslijn die de Oegandese regering in staat moet stellen om te gaan met justitie na het conflict en verantwoording voor slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen en internationale misdaden.

In een recente publicatie (*) doet AdZG aanbevelingen aan de regering van Oeganda en andere belanghebbenden voor de integratie van een omvattend en holistisch proces dat beide zijden versterkt. Dit proces moet bijdragen aan de verwezenlijking van de bredere doelstellingen met betrekking tot vaststelling van feiten, gerechtigheid, verantwoording en schadevergoeding voor slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen en internationale misdaden.

“In elk omvattend proces van overgangsjustitie moeten de oorzaken van het conflict worden aangepakt. Dit is van cruciaal belang als we alle slachtoffers op de meest geschikte manier willen behandelen. Daarom bevelen wij aan een onafhankelijke commissie voor overgangsjustitie op te richten die tot taak heeft het algehele proces van overgangsjustitie te reguleren”, licht Ismène Zarifis, hoofd van de missie van AdZG in Oeganda toe.

Tijdens een voordracht en aansluitende gedachtewisseling begin juni 2014 werd de publicatie gepresenteerd aan organisaties van de burgermaatschappij, vertegenwoordigers van de gerechtelijke instanties van de staat, academici, juristen en anderen belanghebbenden die op een of andere manier betrokken zijn bij de ontwikkeling van het beleid van overgangsjustitie.

Deze presentatie werd voorgezeten door de voorzitter van de mensenrechtencommissie van het Oegandese parlement, Jovah Kamateeka, die AdZG prees om zijn inzet voor het beleid en benadrukte dat “het dringend noodzakelijk is dat het beleid wordt aangenomen”. Dit werd tijdens de gedachtewisseling bevestigd door het adjunct-hoofd van de afdeling internationale misdaden van het Hooggerechtshof van Oeganda, Elizabeth Nahamya, die eveneens haar lof uitsprak over de inspanningen van AdZG “om het beleid werkelijkheid te maken”.

“Wij hopen dat onze aanbevelingen alle belanghebbenden in het proces zullen helpen een machtigingswet te ontwikkelen waarmee de algemene doelstellingen van het beleid naar behoren kunnen worden gerealiseerd. We willen met name dat slachtoffergroepen en ngo’s actief worden betrokken bij het ontwerpen en tenuitvoerleggen van de mechanismen voor overgangsjustitie. Zij hebben namelijk een sterke band met de door de oorlog geteisterde gemeenschappen en hun bijdrage is cruciaal voor het onderzoek om de waarheid aan het licht te brengen”, verklaart Ismène Zarifis.

De publicatie van AdZG zal worden voorgelegd aan alle beleidsontwikkelaars die momenteel aan het ontwerpbeleid werken, met name the Justice and Order Sector of the Government of Uganda, die het mandaat heeft gekregen om een definitief beleidsdocument te presenteren voordat het beleid wetgeving wordt.

(*) volledige titel: Towards a comprehensive & holistic transitional justice policy for Uganda. Exploring linkages between transitional justice mechanisms

Deze publicatie is tot stand gekomen met de financiële steun van de Europese Unie.

Foto: een aanplakbiljet met een oproep tot vrede in het district Kotido in Oeganda © Khristopher Carlson/IRIN