Over ons

Advocaten Zonder Grenzen (ASF), opgericht in 1992 te Brussel, is een internationale ngo die gespecialiseerd is in rechtstoegang en in de verdediging van de mensenrechten.

Van Kinshasa tot Tunis en van Jakarta tot Kampala informeren onze teams mensen over hun rechten, versterken ze het maatschappelijk middenveld en begeleiden ze advocaten zodat zij burgers beter kunnen ondersteunen. Bovendien moedigen ze (structurele) hervormingen aan van wetgeving voor een groter respect van de mensenrechten.

Onze missie

Het ondersteunen van de emancipatie van burgers, en in het bijzonder van hen die in een kwetsbare situatie verkeren bij het opeisen en realiseren van hun rechten.

Onze visie

Voor ASF speelt justitie een essentiële rol zowel voor preventie en beheer van conflicten als voor de bevordering van de mensenrechten.

Onze interventiezones

ASF komt tussen in situaties waar de volledige en effectieve toepassing van de rechten en individuele en openbare vrijheden ernstig in het gedrang worden gebracht. Deze situaties worden onder andere gekenmerkt door

  • een structureel disfunctioneren van het justitieapparaat een gebrek aan onafhankelijkheid van dit apparaat
  • een instrumentalisering van justitie door politieke, militaire of economische belangengroepen, ten nadele van het algemene belang
  • een gebrekkige wil en/of capaciteit van de overheid om publieke basisdiensten te leveren, waaronder de publieke dienst justitie
  • weinig rooskleurige perspectieven voor economische ontwikkeling
  • ernstige sociale spanningen.

Onze activiteiten

Al onze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale actoren: organisaties uit het maatschappelijk middenveld, advocaten, balies, gemeenschapsleiders, lokale instellingen en autoriteiten, internationale NGO’s of andere instellingen… Ze spitsen zich toe op 3 pijlers:

  • Voorzien van juridische bijstand: organisatie van vaste en mobiele centra voor rechtshulp; organisatie van mobiele rechtbanken; opstarten van programma’s voor juridische bijstand; sensibilisering van de bevolking op het vlak van recht; opleiding van tussenpersonen in de lokale gemeenschappen.
  • Capaciteitsopbouw: professionele opleidingen voor advocaten; sensibiliseren en informeren van de juridische actoren (rechters, politie, gevangenissen); institutionele ondersteuning van de Balies bij de ontwikkeling van het beroep en het voorzien van rechtsbijstand; opleiden van lokale NGO’s op het vlak van recht en procedures, observatie van rechtszaken, het opstellen van dossiers en op het vlak van slachtofferwerking; activiteiten met het oog op de oprichting van een netwerk voor lokale samenwerking.
  • Pleiten: informele ontmoetingen met instellingen en lokale of internationale autoriteiten; het voorleggen van nota’s en adviezen; publicaties; organisatie van rondetafelconferenties.

De officiele statuten van ASF kunt u hier downloaden (PDF).

***

ASF heeft geen enkele band met de Franse vereniging “Avocats Sans Frontières” waarvan Mr. Gilles-William Goldnadel de voorzitter is. De publieke stellingnames van Mr. Goldnadel vertegenwoordigen dus op geen enkele manier de standpunten van ASF.