Wettelijke informatie & privacy

Advocaten Zonder Grenzen (ASF) is een niet-gouvernementele internationale organisatie die in 1992 te Brussel (België) werd opgericht.

Verzamelen van gegevens en bescherming van de privacy

In het kader van haar sociale functie verzamelt en bewaart ASF bepaalde persoonsgegevens van haar sympathisanten en donateurs.

ASF hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en aan de bescherming van uw privacy. Onze organisatie engageert zich om de Algemene verordening met betrekking tot de bescherming van gegevens (General Data Protection Regulation, GDPR) te respecteren, net als andere regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij; hoe, wanneer en waarom?

ASF verzamelt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de diensten die ze aanbiedt aan haar sympathisanten en donateurs en die zij met ASF delen, zoals bijvoorbeeld:

  • Voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief: (titel), voornaam, naam, e-mailadres, (instelling), (land).
  • Om onze donateurs te bedanken: titel, voornaam, naam, adres, (emailadres).
  • Om fiscale attesten aan onze donateurs te bezorgen: de informatie hierboven, plus geboortedatum, ondernemingsnummer, voornaam en naam van de partner.
  • Om specifiek gevraagde diensten uit te voeren: de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze diensten (bijvoorbeeld het e-mailadres om een bericht te beantwoorden of het adres om een publicatie per post op te sturen).
  • Om algemene statistieken te verzamelen over het frequenteren van de rubrieken op onze website en onze socialenetwerksites door surfers: gegevens met betrekking tot taal, locatie en online gedrag.

Vanaf de inwerkingtreding van de GDPR, op 25 mei 2018, engageren wij ons om van onze nieuwe sympathisanten en donateurs expliciete, duidelijke en formele toestemming (een opt-in) te verkrijgen voor iedere verzameling en verwerking van hun gegevens, in overeenstemming met de regels en verwachtingen van de GDPR, artikel 4 §11.

Tot die datum hebben wij het in het legitieme belang geacht van beide partijen, donateurs/sympathisanten en wijzelf, om in contact te blijven met donateurs en sympathisanten om hen op de hoogte te houden van het gebruik van hun giften, het laatste nieuws over onze organisatie, en onze noden.

Hoe beheren wij uw persoonsgegevens?

  • De gegevens worden enkel gebruikt in functie van de dienst waarom u gevraagd heeft.
  • Wij geven nooit uw contactgegevens voor commerciële doeleinden aan derden.
  • Wij doen occasioneel een beroep op externe tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven, met wie uw gegevens gedeeld worden. In dit geval waken wij er systematisch over dat uw gegevens op vertrouwelijke wijze verwerkt en op een veilige manier gebruikt worden. Wij verbinden ons hier contractueel toe met deze tussenpersonen. Zij zijn verplicht om de gegevens te verwijderen van zodra ze hun opdracht hebben uitgevoerd. Zij kunnen de gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Uw gegevens worden op een beveiligde manier verwerkt. Hiervoor hanteren wij geschikte technologie en veiligheidsmaatregelen om uw gegevens correct te beschermen tegen alle niet-toegestane toegang, gebruik, verlies of verspreiding. Deze technologieën en maatregelen worden regelmatig getest en indien nodig aangepast. Wij waken erover dat een zo beperkt mogelijk aantal personen binnen onze organisatie toegang heeft tot de gegevens.
  • Wij engageren ons ertoe om (tracking) cookies op onze website en socialenetwerksites in eer en geweten te gebruiken.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor een periode die noodzakelijk is voor een goed beheer van de gevraagde dienst, of zolang als nodig om te voldoen aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen.

Wat kan u doen met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Om uw recht uit te oefenen om uw gegevens te raadplegen, te laten aanpassen, er een kopie van te ontvangen, te laten verwijderen, of om u te verzetten tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens, of voor iedere andere vraag met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, aarzel niet om ons te contacteren:

Advocaten Zonder Grenzen
Jachtlaan 140
1040 Brussel
België
privacy@asf.be
Tel.: + 32 (0)2 223 36 54

U zal een antwoord van ons krijgen binnen een periode van maximaal 15 dagen.

>> Meer informatie over hoe we met gegevensbescherming omgaan, kan u hier downloaden (PDF in het Engels).

Portretrecht

Onze website en onze publicaties respecteren de Belgische wet betreffende het portretrecht.

Iedereen mag weigeren dat men hem fotografeert of dat met zijn/haar foto gebruikt om deze te reproduceren, publiceren, in het openbaar te verspreiden…

Het portretrecht is uitsluitend van toepassing op personen die geïndividualiseerd kunnen worden op grond van, bijvoorbeeld, de reproductie van hun gezicht en die herkend kunnen worden door anderen.

Bij publieke personen wordt toestemming met publicatie vermoed.

Inhoud van de website van ASF

ASF hecht veel belang aan de juistheid van de gegevens gepubliceerd op haar website.

Mocht u toch een eventuele fout of incorrecte informatie aantreffen op een van onze pagina’s, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn als u ons daarvan op de hoogte wil brengen via communication@asf.be.

Externe links

De website van ASF bevat links naar andere, externe websites. ASF is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die geen onderdeel zijn van de domeinnaam www.asf.be. ASF is ook niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die veroorzaakt worden door het gebruik van deze externe websites.

Auteursrechten

De informatie die op de website van ASF gepubliceerd wordt, kan vrij gebruikt worden op voorwaarde dat u de bron ervan aangeeft alsook de copyrightverwijzing © www.asf.be. ASF verbiedt ten strengste het commerciële gebruik van alle informatie op onze website.

Indien u niet zeker bent over het gebruik van de informatie op onze website, gelieve ons dan uw vraag te stellen via communication@asf.be.

 Contacteer ASF

Hebt u vragen? Contacteer ons!

Advocaten Zonder Grenzen
Jachtlaan 140
1040 Brussel
België
communicatie@asf.be
Tel. : + 32 (0)2 223 36 54