Steun ons

Permanente opdrachten: langetermijnsteun voor Advocaten Zonder Grenzen

Fiscale aftrekbaarheid van giften

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar: indien het bedrag van uw giften tijdens een fiscaal jaar minstens 40 euros bedraagt, is het mogelijk om tot de helft van uw bijdrage terug te krijgen via de belastingen.

Wat doen wij met uw geld?

Elk jaar leggen ons activiteitenrapport en ons financieel rapport u uit op welke manier wij uw giften aanwenden. Uw giften laten ons in het bijzonder toe om activiteiten te financieren die onze institutionele donoren niet voor hun rekening nemen: reageren op dringende vragen om hulp van advocaten in gevaar, het lanceren van innovatieve projecten in nieuwe interventiecontexten, transnationale onderzoeken en studies, het versterken van de capaciteiten van onze teams… Wij vragen u om uw giften te kunnen gebruiken waar het ons nodig lijkt, op basis van onze inschatting van de behoeften. Wij danken u voor uw vertrouwen

Bescherming van uw privacy

Door een gift te doen accepteert u dat uw persoonsgegevens, die met ASF gedeeld zullen worden door u of uw bank (voornaam, naam, postadres en eventueel e-mailadres), gebruikt zullen worden door ASF om u een bedankingsbericht te sturen en, in de loop van de maand februari die volgt op uw gift, een fiscaal attest als het bedrag van uw gift u daar recht op geeft.

ASF onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat leden en schenkers tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Ondersteund door Truth technologies

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

ASF onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat leden en schenkers tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met
de verworven fondsen gedaan werd.