Justice ExPEERience is een netwerk van juristen, activisten, advocaten, NGO’s, onderzoekers en leden van het maatschappelijk middenveld die zich dagelijks inzetten voor de verdediging van de mensenrechten en de bevordering van de toegang tot justitie en de rechtsstaat in de hele wereld, en die hun acties en hun impact willen versterken door ervaringen te bundelen en kennis te delen. 

AdZG heeft het netwerk Justice ExPEERience opgericht om netwerken te stimuleren en praktijkgemeenschappen uit te bouwen. De ambitie is om stakeholders die strijden voor mensenrechten over de hele wereld met elkaar te verbinden en tegelijkertijd te garanderen dat hoge normen op het gebied van ethiek en gegevensbeveiliging in acht worden genomen. Aan het einde van de conferentie zullen verschillende ruimtes worden gecreëerd en aangevuld in functie van de behandelde thema’s en onderwerpen, zodat de discussies, de uitwisseling van ervaringen en de uitwisseling van informatie kunnen worden voortgezet. 

Met dit doel heeft AdZG samenwerkingplatform Justice ExPEERience opgericht. Dit platform is: 

iedereen heeft een gepersonaliseerde profielpagina, zodat de leden van het netwerk en hun competenties duidelijk geïdentificeerd kunnen worden. Gebruikers kunnen publiceren op verschillende nieuwsfeeds, die verband houden met een project, een thema en/of een context. Een globale nieuwsfeed bevat de informatie die op het netwerk wordt gedeeld bij afwezigheid.

met het oog op de openstelling van praktijkgemeenschappen en de oprichting van multidisciplinaire en internationale netwerken is het platform toegankelijk in verschillende talen, waaronder het Engels, het Frans en het Arabisch. Dankzij een responsieve vertaaltool kunnen de publicaties ook in vele andere talen worden vertaald.

ontwikkeld in open source en onafhankelijk van grote multinationale digitale spelers, wordt het soeverein gehost op een server in Frankrijk. Justice ExPEERience garandeert een sterke onafhankelijkheid en gegevensbescherming.

het platform is opgebouwd uit gedeelde ruimtes waar informatie kan worden gedeeld, inhoud kan worden opgeslagen en mensen samen aan onlinedocumenten kunnen werken. Deze ruimtes hebben drie niveaus van vertrouwelijkheid: open voor alle leden van het netwerk; gesloten, toegankelijk op verzoek; geheim en volledig vertrouwelijk.

Tot slot brengt Justice ExPEERience alle door de leden van de gemeenschap gedeelde en geproduceerde inhoud samen. Een donderdag per maand organiseert het netwerk ExPEERience Talks, korte webinars om een onderzoek, project of initiatief rond een mensenrechtenthema te delen en te bespreken. Leden van Justice ExPEERience ontvangen ook een maandelijkse nieuwsbrief (The ExPEERience Letter) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de ontwikkelingen in het netwerk.

Om de nieuwsbrief en de uitnodiging voor toekomstige webinars te ontvangen, kunt u zich inschrijven op Justice ExPEERience.