Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning van toegang tot gerechtigheid

Missie en visie

Centraal plaatsen van de belangen van de plaatselijke bevolking bij het beheer van de natuurlijke rijkdommen: transparantie, verantwoordingsplicht en rechtsbescherming

Strafbaarstelling van charlatanisme en hekserij: Een obstakel voor de verwezenlijking van de rechten van vrouwen en minderjarigen in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Publicaties en hulpmiddelen

november 21, 2022

(Frans) Gezamenlijk communiqué - In solidariteit met de inwoners van Zarzis

november 19, 2022

(Frans) Gemeenschappelijke verklaring - Campagne voor de decriminalisering van armoede, status en activisme

november 4, 2022

(Frans) Persbericht - Een jaar na de gedwongen sloop van hun huizen wachten de slachtoffers van het dorp Mege nog steeds op antwoorden op hun eisen

oktober 25, 2022

(Italiaans) Gezamenlijk communiqué - Een nieuwe tragedie voor de kust van Zarzis: op zoek naar waarheid en gerechtigheid

picto

Trial observatieplatform

Een platform voor de observatie van rechtszaken in contexten van overgangsjustitie waar ASF actief is.

picto

Detentierecht van land tot land

ASF stelt u een dynamisch platform voor om informatie te verspreiden over detentierecht in verschillende landen en het te vergelijken.

ASF in actie