Contact

Adress
140 Jachtlaan
1040 Brussel
België
Telefoon: +32 (0)2 223 36 54

Trein: Station Etterbeek
Metro : Station Merode (1 en 5)
Bus: 34 (Yacht) en 36 (Onze Novembre)
Tram: 81 (Acacias)
Villo: 181 (Louis Titze), Jachtlaan 182

ASF Maps

Juridische bijstand

ASF biedt geen individuele juridische bijstand aan buiten haar projecten op het terrein. ASF kan niet instaan voor individuele dossiers in domeinen zoals immigratie, visumaanvragen, familierecht, fiscaal recht, erfenissen of burgerlijke en commerciële geschillen. ASF komt evenmin tussen in individuele gerechtelijke of administratieve dossiers in België, met inbegrip van strafrechtelijke zaken. Daarom raden wij u aan om contact op te nemen met de Orde van Vlaamse Balies (adresgegevens van alle advocaten in Nederlandstalig België, met een opzoekingsmodule per specialisatie).