(Engels) Persbericht – Bijzondere parlementaire commissie Belgisch koloniaal verleden: Een sluiting in december 2022 zal haar niet toelaten haar mandaat te voltooien

(Frans) Persbericht Bijzondere parlementaire commissie Belgisch koloniaal verleden: Een sluiting in december 2022 zal haar niet toelaten haar mandaat te voltooien

(Engels) Persbericht – Publicatie van het deskundigenverslag over het Belgische koloniale verleden: ondertekenaars roepen op tot een holistisch en inclusief rechtsproces

Vade-mecum: Le crime de génocide et les crimes contre l’humanité devant les juridictions ordinaires du Rwanda

Activiteiten rond juridische hulp in Rwanda (2010-2012)

Les droits de l’enfant de A à Z: manuel de vulgarisation des droits de l’enfant (2010)

Rwanda: Observation des procès devant les juridictions classiques: rapport de synthèse (2011)

Rwanda: Recueil de jurisprudence relative au contentieux des mineurs (2010)

La pratique judiciaire du contentieux de l’idéologie du génocide et infractions connexes: Limites et défis d’application

Rapports mensuels d’observation des juridictions Gacaca (200810)