Dag van de mensenrechten: lof voor het maatschappelijk middenveld

TunesiëNews

Brussel, 10 december 2015 – Ter gelegenheid van de Dag van de mensenrechten op 10 december, brengt Advocaten Zonder Grenzen (ASF) een eerbetoon aan de maatschappelijkmiddenveldorganisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Als mensenrechtenverenigingen of balies, zetten deze partners van ASF zich in om iedereen, ook de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, rechtstoegang te geven. Zowel in Burundi en Tunesië als in Tsjaad, waar ze in soms moeilijke omstandigheden werken, staan de middenveldorganisaties op de eerste rij om de grondrechten te bevorderen. 

ASF ontwikkelt en realiseert haar rechtstoegangsprojecten samen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Dat hun actieterrein bestaat uit het bevorderen en beschermen van de mensenrechten, geeft die partnerschappen een speciale dimensie.

“Onze partners werken soms in moeilijke omstandigheden, zoals in Burundi. De advocaten van de Balie van Bujumbura moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het recht op verdediging van gedetineerden nageleefd wordt krachtens de geldende wetten, maar dat is momenteel niet altijd gemakkelijk”, zegt Catherine Lalonde, strategisch coördinatrice van ASF voor het Grote Merengebied.

In dergelijke omstandigheden moet het werk van de middenveldorganisaties, als het positieve verandering brengt, erkend en aangemoedigd worden. Daarom is de Nobelprijs voor de Vrede die in 2015 werd toegekend aan het ‘kwartet voor nationale dialoog’ in Tunesië meer dan symbolisch. “De prijs ging naar twee vakbonds- en werkgeversorganisaties en twee van onze partners: de Tunesische Nationale Orde van Advocaten en de Tunesische Liga voor Mensenrechten. Voor ons betekent dat de erkenning van de rol die het maatschappelijk middenveld speelde in de democratische overgang na de Arabische lente”, besluit Antonio Manganella, ASF-landverantwoordelijke in Tunis. In totaal heeft ASF vier partners in Tunesië.

De partnerrelatie is niet alleen verrijkend en een bron van ervaringsuitwisseling, maar laat ook ruimte voor solidariteit. “Wij zijn solidair met België en zijn bevolking”, verklaarde Ali Mbodou, vice-voorzitter van de Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT), in november 2015, toen in Brussel het maximale alarmniveau van kracht was. De Tsjadische bevolking kreeg de voorbije maanden met meerdere aanslagen af te rekenen. De aanslag op 5 december 2015 bijvoorbeeld maakte een honderdtal slachtoffers. De APLFT is een van de drie maatschappelijkmiddenveldorganisaties in Tsjaad die op het vlak van juridische bijstand door ASF gesteund worden.

ASF werkt in overleg met twintig nationale partners in acht interventielanden. In DR Congo werken de ASF-teams samen met maar liefst zeven Congolese balies. Dankzij die samenwerkingsverbanden verloopt de hulp aan de bevolking efficiënter en worden duurzamere veranderingen bereikt op het gebied van justitie.

Coverfoto: de Tunesische Nationale Orde van Advocaten en de Tunesische Liga voor Mensenrechten(boven), de Association des Femmes Juristes, het Public Interest Law Centre en de Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales in Tsjaad (midden), en de Balie van Bujumbura (beneden), zijn enkele van de partners van ASF © ASF en F.Belaid/AFP