Eindelijk vrijheid voor een zestigtal minderjarige gevangenen!

TsjaadKinderrechtenNews

N’Djamena, 21 augustus 2013 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) is erin geslaagd om, via haar project voor minderjarigen, 64 jonge gedetineerden uit de Tsjaadse gevangenis van N’Djamena te bevrijden.  Dit project, tot stand gebracht in partnerschap met de Tsjaadse NGO ‘Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad’ (APLFT), heeft eveneens de moeilijkheden waarmee kinderen en adolescenten te maken krijgen in het rechtssysteem, en de manifeste misbruiken waarvan zij het slachtoffer worden, in kaart gebracht.

Ali is pas 16 jaar oud wanneer hij wordt overgebracht naar de gevangenis van N’Djamena wegens misbruik van vertrouwen : “Ik verbleef 7 maanden in de gevangenis, zonder ook maar eenmaal een rechter te ontmoeten!  Ik heb mijn vader opgebeld en ik heb gehuild, ik kon echt niet meer.” Via het AdZG project werd hem een advocaat toegewezen en toen bleek dat het dossier van Ali gewoonweg verdwenen was wanneer de zaak was overgedragen aan een andere rechter. Ali’s advocaat is er uiteindelijk in geslaagd om zijn vrijlating te bekomen.

Verantwoordelijke voor het Dieu Bénit opvangcentrum voor minderjarigen © AdZG / L. Deramaix
Verantwoordelijke voor het Dieu Bénit opvangcentrum voor minderjarigen © AdZG / L. Deramaix

Dit geval is een duidend voorbeeld van een schrijnend gebrek aan wettelijke en sociale structuren die de rechten van minderjarigen dienen te vrijwaren. “De wetgeving is geenszins streng ten aanzien van minderjarigen die inbreuken plegen. Er zijn echter onvoldoende opvangcentra waardoor wij ons verplicht zien hen in de gevangenis te plaatsen,” erkent een jeugdrechter. Minderjarigen worden opgesloten samen met volwassenen. “Hier is geen sprake van re-integratie, noch van opvoeding of opleiding,” verklaart de griffier van de gevangenis van N’Djamena.

“Na inzage en studie van de dossiers van 86 minderjarigen in de gevangenis van N’Djamena hebben we, in het kader van ons project, de vrijlating van drie vierden van deze minderjarigen kunnen bewerkstelligen!” verklaart Coralie de Lhoneux, AdZG advocate in Tsjaad. “Zeven andere minderjarigen verschenen uiteindelijk voor de rechtbank. De dossiers van de overige minderjarigen worden nauwgezet opgevolgd door de rechter en de procureur.”

Geconfronteerd met het mank lopende gerechtelijk apparaat, dat trouwens lijnrecht tegenover het heersende gewoonterecht  staat in Tsjaad, proberen maatschappelijke organisaties het lot van minderjarigen, die zich in moeilijkheden bevinden, te verbeteren. Ze missen echter de nodige expertise en middelen. “Daarom ondersteunen we  opvang- en verblijfscentra, want deze privé – initiatieven zijn vaak de enige steun en toeverlaat voor jongeren in moeilijkheden die onderdak zoeken. Op die manier zijn 125 kinderen ondergebracht in deze centra,” aldus Coralie de Lhoneux.

AdZG heeft een beroep gedaan op de Universiteit van Saint Louis in Brussel om aan het begin van het project een participatieve analyse uit te werken, teneinde alle actoren in de betrokken sector te sensibiliseren en de samenwerking voor het project te bevorderen. Ook de bevolking werd gesensibiliseerd met betrekking tot de rechten van het kind en er zijn vormingen georganiseerd voor alle deelnemers in de sector, om zo de zorg voor minderjarigen te verbeteren. Zo werden er vormingen gegeven aan politie en rijkswacht, traditionele autoriteiten, NGO’s, verblijfscentra en advocaten.

“De gerechtelijke instanties hebben dit project gunstig ontvangen en dankzij het project kon ad hoc bijstand worden voorzien. Nu komt het erop aan na te gaan of de geleverde inspanningen verder gezet worden door de lokale actoren zodat deze jongeren de nodige zorg krijgen,” besluit Coralie de Lhoneux.

Dit project werd mede tot stand gebracht dankzij de financiële steun van het programma ter ondersteuning van justitie in Tsjaad van de Europese Unie, en in partnerschap met de Tsjaadse organisatie APLFT.

Foto bovenaan: Yalna opvangcentrum voor minderjarigen © AdZG / L. Deramaix