Empowering for Change

Woensdag 12 Oktober | 09:30 – 11:00
Plenaire sessie

Hoe kan legal empowerment fungeren als hefboom voor burgerparticipatie?

Moderator: Chantal van Cutsem – Algemeen directrice van Advocaten Zonder Grenzen