maart 28, 2018

Gendergerelateerd geweld bestrijden in Myanmar: het perspectief van een pro bono advocaat

MyanmarNewsPro bonoPro bonoSeksueel geweldSeksueel geweld

Myanmar, 28 maart 2018 – In Myanmar is gendergerelateerd geweld een sociaal en economisch probleem waartegen het nationale strafrechtsysteem daadkrachtig moet optreden. In samenwerking met ActionAid International levert ASF technische expertise en begeleiding om de rechtstoegang te verbeteren voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Lionel Blackman, lid van het International Legal Network van ASF, bood als vrijwilliger zijn diensten aan voor dit project. Hij deelde zijn ervaringen met ons.Hoewel velen het nog hebben over ‘huiselijk geweld’, is gendergerelateerd geweld een veel breder begrip: het beperkt zich niet enkel tot misbruik thuis, maar beslaat bijvoorbeeld ook intimidatie op het werk en seksuele aanranding door vreemden in publieke plaatsen,” zegt Lionel Blackman (zie foto). Tijdens zijn missie van drie weken in Myanmar, merkte hij de inefficiëntie van het lokale justitiesysteem op om rechtsbijstand te verstrekken aan de slachtoffers van gendergerelateerd geweld: “In Myanmar is het noodnummer om de politie te bellen in vele gebieden en op vele manieren niet geschikt. Er bestaat geen duidelijk gedefinieerde of geïntegreerde overheidsdienst die steun biedt aan de slachtoffers. Het strafrechtsysteem beschikt niet over adequate middelen om klachten te behandelen die minder ernstig zijn (of om klachten tout court te behandelen, volgens sommigen).” Tegen deze achtergrond en vanwege de geldende culturele normen volgens dewelke mannen meer waard zijn dan vrouwen, hebben vele ngo’s zich ingezet om steun te verlenen aan de slachtoffers van gendergerelateerd geweld. “Om de diensten van ngo’s en andere dienstenverleners zoals advocaten en gezondheidswerkers beter te coördineren, heeft ASF in samenwerking met ActionAid International een project geïnitieerd om adviesdoorverwijzingsnetwerken op te zetten in de gemeente Hlaingtharyar in Yangon en in de staat Mon,” legt Lionel Blackman uit. Als vooraanstaand advocaat en directeur van de Solicitors International Human Rights Group was zijn juridische expertise inzake strafrecht en internationale mensenrechten ontzettend nuttig voor het project. Zijn vaardigheden in het opzetten van databases waren ook erg waardevol: “Praktisch gezien zou dit wel eens het nuttigst kunnen zijn geweest om de mechanismen te verbeteren van hoe we als netwerk werken.” Lionel zei ook dat zijn opdracht duidelijk een succes is voor ASF. Hij heeft hoop voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst: “Onze Myanmarese partners waren erg prettig om mee samen te werken. Ze namen advies ter harte en waren bereid om vragen te stellen, te leren en te delen. Er valt nog van alles te doen om voortgang te maken met het opzetten van de adviesdoorverwijzingsnetwerken in onze interventiegebieden – maar voortgang hebben we wel al geboekt. In Myanmar zijn vele generaties onder een controlerend en repressief regime van initiatief verstoken gebleven. Buitenlandse actoren moeten er dus vermijden om de controle over te nemen..” Ook vond Lionel de hele ervaring erg bevredigend: “Het geeft veel voldoening om als vrijwilliger aan zo’n project bij te dragen, zeker in een land als Myanmar waar het justitiesysteem nog heel veel te wensen overlaat.
Het ILN, dat gelanceerd werd in 2010, brengt vandaag van over de hele wereld juridische professionals samen die de internationale programma’s van ASF en haar veldmissies willen ondersteunen.
Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren