Ja, vluchtelingen dragen bij aan ontwikkeling

BoeroendiEconomische, sociale en culturele rechtenMigratieNews

Bujumbura, Burundi, 20 juni 2014 – Dragen vluchtelingen bij aan het leven en de ontwikkeling van hun gastlanden? Volgens Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) is het antwoord ja. Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag trapt AdZG hierrond overigens een bewustmakingscampagne op gang in Burundi. Dit kleine Afrikaanse land, waar maar liefst 50.000 vluchtelingen wonen, kent veel mooie verhalen over solidariteit en toekomstkansen.

“Hier ben ik veilig en vrij”, zegt Congolees vluchteling in Burundi Numbe Chock Bin. “Ik heb een bakkerij geopend in het vluchtelingenkamp Kamuvu en het brood dat wij hier maken, helpt de andere vluchtelingen en ook de Burundezen die in de buurt wonen.”

Numbe Chock Bin is een van de drie Congolese vluchtelingen die hun verhaal vertellen vanaf de vlucht uit hun land van herkomst, waar geweld en angst al jarenlang de boventoon voeren, tot hun integratie in de Burundese samenleving.

De meeste mensen die hun land ontvluchten om in een ander land een onderkomen te vinden, zijn kwetsbaar. Meestal kennen ze hun rechten niet en zijn ze onvoldoende op de hoogte van de procedures om een vluchtelingenstatuut aan te vragen. Soms ook worden ze het slachtoffer van misbruik of seksueel geweld.

“Maar vluchtelingen hebben niet alleen rechten en plichten. Ze kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling”, zegt Axelle Nzitonda, AdZG-projectcoördinatrice in Burundi. “Ter gelegenheid van de werelddag hebben we daarom besloten om levensverhalen naar buiten te brengen die aantonen dat vluchtelingen deelnemen aan het leven en de ontwikkeling van Burundi. We juichen ook de solidariteit van dit gastland toe.” Burundi is namelijk het enige land in het Grote Merengebied dat over een instantie beschikt om asielkwesties te behandelen.

De verhalen worden uitgezonden in de vorm van spots op de Burundese televisie in het kader van het PIDDAR*-project. Dit project werd opgestart in 2012 en heeft als doel de beschermingsmaatregelen en de juridische hulp en bijstand voor vluchtelingen en asielzoekers te versterken en het asiel en de internationale bescherming van vluchtelingen in Burundi te bevorderen.

“Er komen Burundezen naar mijn bakkerij. Ik leer ze brood bakken en dat is een voordeel voor hun toekomst”, zegt Numbe Chock Bin.

Dankzij het PIDDAR-project werden al meer dan 2.800 personen bewustgemaakt van hun rechten; 2.600 anderen genieten onder meer gratis juridisch advies.

Dit AdZG project, gefinancierd door de Europese Unie, wordt georganiseerd ter ondersteuning van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) en het Office National de Protection des Réfugiés et des Apatrides, een structuur van het Ministerie van Binnenlandse zaken, die belast is met de bepaling van het vluchtelingenstatuut.

Volgens het UNHCR zijn er momenteel 51,2 miljoen personen – vluchtelingen, ontheemden en staatlozen – die internationale bescherming nodig hebben als gevolg van geweld en onveiligheid in hun eigen land.

*PIDDAR = letterwoord voor “Protection Internationale et Droits des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés”.

Ontdek hoe een bakkerij, een leraar et een student, alles vluchtelingen, hun steentje bijdragen (video in thet Frans).

Foto : Numbe Chock Bin, Congolees vluchteling in Burundi, heeft een bakkerij in het vluchtelingenkamp Kamuvu geopend © ASF