Overgangjustitie

Woensdag 12 Oktober | 15:40 – 17:00
Workshop

Coalities als katalysator van verandering voor overgangjustitie

Moderator: Valérie Arnould, Legal & Policy Advisor in Transitional Justice bij Advocaten Zonder Grenzen

  • Khayem Chemli – Advocacy officer bij Advocaten Zonder Grenzen in Tunesië
  • Thèrèse Kulungu – Advocaat en coördinator werkgroep overgangsrecht
  • Ram Bhandari – Medeoprichter van het Internationaal netwerk van slachtoffers en overlevenden van ernstige schendingen van de mensenrechten
  • Elisabeth Baumgartner – Expert bij de faciliteit voor justitie in conflict en overgang bij International IDEA