Lawyering for Change

Woensdag 12 Oktober | 11:30 – 13:00
Plenaire sessie

De plaats van de advocaat als actors van verandering

Moderator: Jennifer Troncoso – Country director Advocaten Zonder Grenzen in Kinshasa