Netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie: processen onder de loep

TunesiëNewsTransitionele Justitie

Tunis, 11 maart 2015 – De invoering van een onpartijdig, onafhankelijk en toegankelijk rechtssysteem staat garant voor de rechtstoegang en het recht op een eerlijk proces in Tunesië. Het netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie (le Réseau d’Observation de la Justice of ROJ) zet zijn werk voort met de observatie van thematische processen over het gebruik van verdovende middelen, foltering, de strijd tegen terrorisme, fundamentele vrijheden of de overgangsjustitie. Het ROJ werd in 2012 opgericht door de Tunesische Nationale Orde van Advocaten, de Tunesische Liga voor Mensenrechten en Advocaten Zonder Grenzen (ASF). Het netwerk is een uniek instrument om te waken over het hervormingsproces in Tunesië.

Aan het einde van de overgangsperiode staat Tunesië nog steeds voor tal van uitdagingen. Het rechtssysteem moet hervormd worden en er moet vertrouwen komen tussen de bevolking en justitie.

De doelstellingen van het ROJ zijn de goedkeuring en effectieve toepassing van de internationale standaarden in het bestuur van het strafrecht aanmoedigen, en ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld en de juridische beroepen concreet deelnemen aan het hervormingsproces in Tunesië.

“De rechten en vrijheden van ieder individu, zonder enige discriminatie, moeten op duurzame wijze gevrijwaard worden. Daarom moet het rechtssysteem grondig hervormd worden”, verklaart Hela Ben Salem, coördinatrice van het ROJ.

Tijdens de eerste fase (2012-2014) werden 171 hoorzittingen van 94 rechtszaken geobserveerd. Het ROJ heeft praktijken vastgesteld die niet overeenstemmen met de internationale normen en aanbevelingen gegeven om een einde te maken aan een aantal onregelmatigheden.

In de tweede fase van het project worden de rechtszaken verder geobserveerd en worden nog concretere aanbevelingen gedaan. “Door processen over specifieke thema’s te volgen, kunnen we een technische en duidelijke expertise aanbrengen om bij te dragen aan de hervorming van het systeem. We hopen ook op veranderingen in de beroepspraktijken van de juridische actoren, zowel bij de advocaten en balies als bij de magistraten en procureurs”, legt Hela Ben Salem uit.

Het ROJ bestaat uit 45 waarnemers-advocaten, journalisten en leden van het maatschappelijk middenveld. Dankzij hun mobilisatie zullen die vrijwilligers tot eind 2016 meer dan 600 hoorzittingen observeren in de meeste gouverneurschappen van Tunesië.

Op basis van de informatie die tijdens de waarnemingen verzameld wordt, worden verschillende activiteiten gestart om de doelstellingen van het ROJ te bereiken: analyse van deze informatie door een groep deskundigen, opstellen van thematische rapporten, rondetafelconferenties, conferenties en opvolging van de aanbevelingen. Het uitvoerend comité van het ROJ en de vrijwillige waarnemers zullen dit werk leveren, met de steun van andere partnerorganisaties die actief werken rond rechtstoegang en de verdediging van de rechten en vrijheden.

Het ROJ wordt gefinancierd door Open Society Foundations.

Klik hier om dit communiqué in het Arabisch te downloaden – Het ROJ is ook op Facebook.

Coverfoto: Hela Ben Salem, coördinatrice van het ROJ © ASF/H. Gebs