De impasse in het gevangeniswezen

Woensdag 12 Oktober | 15:40 – 17:00
Workshop

De impasse in het gevangeniswezen doorbreken: het overheidsbeleid op grond van waarnemingen uit de pratijk herbekijken

Moderator: Bruno Langhendries – Head of strategic support bij Advocaten Zonder Grenzen

  • Sarah Grandfils – Onderzoeker en lid van de Centrale Raad van Toezicht op de Gevangenissen
  • Carole Berrih – Onderzoeker en consultant gespecialiseerd in detentie
  • Romain Ravet – Regionaal directeur bij Advocaten Zonder Grenzen in Oost-Afrika
  • Sana Ben Achour – Hoogleraar publiek recht en militant, voorzitter van Beity