De impasse in het gevangeniswezen

Woensdag 12 Oktober | 15:40 – 17:00
Workshop

De impasse in het gevangeniswezen doorbreken: het overheidsbeleid op grond van waarnemingen uit de pratijk herbekijken

Moderator: Bruno Langhendries – Head of strategic support bij Advocaten Zonder Grenzen