Bevordering van de volledige en daadwerkelijke verwezenlijking van de rechten van de bevolkingsgroepen in de DRC

Congo (de Democratische Republiek)

 • Doel: Bevorderen van de volledige en daadwerkelijke verwezenlijking van de rechten van de bevolkingsgroepen door empowerment en de versterking van mechanismen voor de preventie, het beheer en de duurzame oplossing van conflicten in overeenstemming met de mensenrechten
 • Verwachte resultaten :
  • R1: De toegang tot informatie, advies en juridische ondersteuning  voor de bevolkingsgroepen wordt versterkt
  • R2: Holistische mechanismen voor conflictoplossing zijn beschikbaar en worden versterkt
  • R3: De samenwerking tussen lokale actoren voor conflictoplossing en juridische actoren wordt versterkt met het oog op een betere waarborging van de rechten
  • R4: Er wordt een belangenbehartigingsgingsstrategie voor rechtshulp geïmplementeerd, met bijzondere aandacht voor een holistische aanpak
 • Provincies van interventie: Kinshasa, Ituri en Centraal-Kongo
 • Partners :
  • SOFEPADI ( Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral : Vrouwelijke Solidariteit voor de Vrede en Integrale Ontwikkeling)
  • CDJP (Commission Diocésaine Justice et Paix :Diocesane Commissie voor Justitie en Vrede)
 • Financiering: Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Duur: 5 jaar (1 januari 2022 – 31 december 2026)