Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door het verbeteren van de rechtstoegang

Indonesië

Partners: Indonesian Legal Resource Center (ILRC) & Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Het project van ASF wil de lokale Indonesische dienstenaanbieders versterken zodat zij kwaliteitsvolle, klantgeoriënteerde holistische diensten kunnen verstrekken aan mensen op zoek naar gerechtigheid.

  • Gebieden waar het project wordt uitgevoerd: Jakarta, Yogyakarta en Bali.
  • Budget: EUR 861,825.
  • Financiering: Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
  • Duur: 5 jaar (2017-2021).

 Activiteiten:

  • Beter begrijpen van de juridische noden van de dienstenaanbieders en hun gemeenschappen.
  • Opleiden van paralegals en aanbieders van rechtsbijstand.
  • Publicatie van handleidingen en handboeken.
  • Faciliteren van online leren en van het gebruik van digitale platformen
  • Impactevaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van de uitbreiding van het toepassingsgebied van aanbieders van rechtsbijstand zodat paralegals en andere ontwikkelingsactoren daar ook onder vallen.
  • Advocacy voor beleidsontwikkeling op basis van de perspectieven en noden van de gebruikers.