Versterking van het maatschappelijk middenveld voor inclusieve ontwikkeling

Oeganda

 • Doelstelling: Zorgen voor meer betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de beleidsmakers op het vlak van mensenrechten en de rechtsstaat.
 • Hoofdactiviteiten:
  • Capaciteitsopbouw, waaronder het verzamelen van gegevens, het schrijven van verslagen en pleitbezorging.
  • Openbare juridische opleiding en bewustmaking in gemeenschappen en in het lokale en nationale maatschappelijk middenveld.
  • Bewijs- en gegevensverzameling: toezicht op mensenrechtenschendingen door het maatschappelijk middenveld
  • Verspreiding van gegevens en communicatie afgestemd op de behoeften van verschillende doelgroepen: webinars, brochures, sociale media en groepsdiscussies.
  • Dialogen met meerdere belanghebbenden: versterking van de deelname van verschillende groepen belanghebbenden; banden op verschillende niveaus.
  • Pleitbezorging: mogelijkheden voor verandering bepalen, beleidsaanbevelingen uitwerken en toepassen
  • Rechtsbijstand: juridisch advies en vertegenwoordiging
  • Strategische geschillen: het gebruik van juridische stappen om brede maatschappelijke of politieke doelen te bereiken.
 • Verwachte resultaten:
  • Middenveldorganisaties en gemeenschapsorganisaties verbeteren hun methodes om met de verantwoordelijken in contact te komen.
  • Middenveldorganisaties en LASP’s zijn in staat de plaatselijke bevolking te ondersteunen bij hun gerechtelijke stappen.
  • Middenveldorganisaties beïnvloeden nationale en regionale beleidsmakers om positieve hervormingen door te voeren.
 • Projectpartners: Civic Response on Environment and Development (CRED), The Africa Centre for Energy and Mineral Policy (ACEMP).
 • Geografische toepassingsgebieden :
  • Oost-Oeganda, met bijzondere aandacht voor Karamoja in de districten Moroto, Amudat en Nakapiripirit.
  • West-Oeganda, met bijzondere aandacht voor de subregio Albertine en Rwenzori.
 • Financiering: Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Projectbudget: 1 607 474,54 EUR
 • Looptijd: 5 jaar (januari 2022 – december 2026)