Gbou Kôkô (Verdedigen)

Centraal-Afrikaanse Republiek (de)

 • Algemene doelstelling: Collectieve en individuele rechten en vrijheden bevorderen en beschermen door mensenrechtenverdedigers en burgerparticipatie te versterken.
 • Specifieke doelstelling: Bijdragen aan de ontplooiing en structurering van initiatieven van Centraal-Afrikaanse. mensenrechtenactivisten in Bangui en het achterland.
 • Verwachte resultaten:
  • Mensenrechtenverdedigers zijn toegerust om hun grondrechten te verdedigen, met name die met betrekking tot de burgerlijke ruimte.
  • De burgermaatschappij structureert haar acties om mensenrechtenschendingen te documenteren en te rapporteren.
  • Belangenbehartigingsacties worden collectief uitgevoerd om de rechten van mensenrechtenverdedigers en respect voor mensenrechten in het algemeen te garanderen.
  • De wettelijke bescherming van mensenrechtenactivisten en slachtoffers van duidelijke mensenrechtenschendingen wordt versterkt.
 • Project partners:
  • URU
  • Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (IFJD) – Institut Louis Joinet
 • Interventiegebieden: Bangui, Nana Mambere (Bouar) en Ouaka (Bambari)
 • Budget: € 1.210.000
 • Duur: 18 maanden (Januari 2024 > Juni 2025)

Funding

Partners