Programma ter ondersteuning van de Hervorming van Justitie (fase 2)

Congo (de Democratische Republiek)

 • Doel: De rechtsstaat versterken en de democratie in de DRC bevorderen.
 • Verwachte resultaten :
  • R1: De toegang tot justitie en tot kwaliteitsvolle rechtspraak wordt versterkt.
  • R2: De strijd tegen straffeloosheid en de bescherming van de mensenrechten worden versterkt
  • R3: De strijd tegen corruptie wordt versterkt.
 • Provincies van interventie: Kinshasa, Équateur, Ituri, Kasaï
 • Partners :
  • Kinshasa
 • Balie van Kinshasa/Matete voor het onderdeel detentie
 • PRODHOJ (Promotion des Droits de l’Homme et de la Justice : ngo voor de Bevordering van de Mensenrechten en Justitie)” voor het onderdeel detentie
  • Ituri
 • Balie van Ituri voor het onderdeel detentie
 • PADI  (Programme d’Actions pour le Développement Intégré : Actieprogramma  voor Geïntegreerde Ontwikkeling) voor het onderdeel detentie
 • RADPI (Réseau d’Action pour le Développement et le Progrès Intégrés : Actienetwerk voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Vooruitgang) voor het onderdeel internationaal strafrecht
 • SOFEPADI  (Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral : Vrouwelijke Solidariteit voor de Vrede en Integrale Ontwikkeling) voor het onderdeel  gemeenschapsrecht / alternatieve vormen van geschillenoplossing
  • Kasaï
 • Balie van Kasaï voor het onderdeel detentie
 • AFEJUCO  (Association des Femmes Juristes Congolaises : Vereniging van Vrouwelijke Congolese Juristen) voor het onderdeel detentie
 • FFBGD (Forum des Femmes pour la Bonne Gouvernance et le Développement : Forum van Vrouwen voor Goed Bestuur en Ontwikkeling) voor het onderdeel  gemeenschapsrecht / alternatieve vormen van geschillenoplossing
 • Financiering: Europese Unie
 • Looptijd: 3 jaar (1 februari 2022 – 31 januari 2025)