Vermindering van uitbuiting van huispersoneel door capaciteitsopbouw

Tunesië

 • Doelstelling: Bijdragen tot de bescherming van de rechten van huispersoneel en de totstandbrenging van waardige arbeidsomstandigheden in Tunesië.
 • Activiteiten :
  • Opzetten van een geïntegreerd mechanisme ter bevordering en bescherming van de rechten van huispersoneel tegen schendingen door hun werkgevers
  • Uitvoeren van een gap analysis door middel van diepte-interviews en/of focusgroepen met belanghebbenden en slachtoffers om inzicht te krijgen in de huidige behoeften en uitdagingen bij de bestrijding van uitbuiting van huispersoneel in Tunis
  • Ontwikkelen van bewustmakings- en voorlichtingsinstrumenten voor huispersoneel in kwetsbare en uitsluitingssituaties
  • Opleiden en coachen van een pool van 8 advocaten om uitgebuit huispersoneel bij te staan en om te zorgen voor strategische procesvoering in burgerlijke zaken.
  • Organiseren van technische opleidingen ter plaatse voor overheidsinstellingen en middenveldorganisaties die werkzaam zijn rond mensenrechten en bij de actie betrokken zijn.
  • Inschakelen van strafrechtelijke actoren (rechters en procureurs) om het gedrag te veranderen en de vervolging van dossiers van uitbuiting van huispersoneel aan te moedigen
 • Partners :
  • Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP)
  • Association francophone du trauma et de la dissociation (AFTD)
  • Beity
  • Amal
  • Nebras
  • CDI
  • DPS
 • Financiering: US Department of State
 • Looptijd: 5 jaar (november 2021 > september 2026)