Versterking van de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waarborging van toegang tot de rechter en van economische en sociale rechten voor iedereen en bescherming van de burgerlijke ruimte

Marokko

 • Doel: Het bevorderen en versterken van de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten door mechanismen in te voeren voor toegang tot de rechter die toegankelijk zijn voor mensen in kwetsbare situaties en door actoren uit het maatschappelijk middenveld effectiever te mobiliseren voor empirisch onderbouwde pleitbezorging.
 • Verwachte resultaten:
  • De bescherming en zorg voor mensen in kwetsbare situaties, met bijzondere aandacht voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en/of discriminatie en voor migranten, wordt verbeterd door het bestaan van mechanismen voor toegang tot de rechter die geïntegreerd zijn in de openbare diensten (met inbegrip van juridische klinieken en adviescentra van maatschappelijke organisaties).
  • De invloed en de pleitbezorging van maatschappelijke organisaties worden versterkt, met name wat betreft het toezicht op de strafketen en het recht op een eerlijk proces, met de nadruk op detentieomstandigheden.
  • Het Marokkaanse maatschappelijk middenveld levert een actieve bijdrage aan het internationale debat over de ontwikkeling van normen met betrekking tot het bedrijfsleven en mensenrechten.
 • Partners:
  • Action de l’Union Féministe – Rabat ;
  • Action de l’Union Féministe – Tangier
  • Moroccan Prison Observatory
  • Rabat Institute for Social Studies
 • Geografische gebieden van implementatie: Casablanca, Rabat, Tangier
 • Duur: 5 jaar (2022-2026)