Strategische steun voor de civil society

Marokko

 • Doel: Ondersteuning bij het structureren van de Marokkaanse civil society als actor voor verandering en goed bestuur en bijdragen tot haar effectieve en efficiënte deelname bij het naar buiten treden.
 • Aanpak :
  • De actoren van het maatschappelijk middenveld voorzien van de vaardigheden en instrumenten die een meer strategische en duurzame aanpak van hun bijdrage op de beoogde thematische gebieden mogelijk maken
  • Een kerngroep van maatschappelijke organisaties ondersteunen die bereid zijn om hun huidig organisatiemodel kritisch te bekijken en die een proces van individuele strategische evaluatie aan willen gaan, om in tweede instantie een efficiëntere collectieve aanpak mogelijk te maken
  • Het faciliteren van de consolidatie van Marokkaanse maatschappelijke organisaties als professionele militante actoren die als aanjagers bijdragen tot de veranderingen die nodig zijn voor een rechtvaardiger sociaaleconomische ontwikkeling.
 • Partners :
  • Handicap International
  • AMANE (Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants :Vereniging voor een Betere Toekomst voor Onze Kinderen)
 • Financiering: Europese Unie
 • Budget: 1.453.533 euro
 • Duur: 4 jaar (2023 – 2027)