(Engels) Verklaring – De hervatting van het proces tegen Kwoyelo biedt een sprankje hoop voor de slachtoffers en de beschuldigden, maar hoe toegewijd is de rechterlijke macht om dit waar te maken?

OegandaTransitionele Justitie


More

Paving the Way for an Equality-Centred Policy Cycle

Jaarverslag 2023

Analysing civic space in East Africa through a judicial lens