Krimpende burgerlijke ruimte

Donderdag 13 Oktober | 14:00 – 15:20
Workshop

Toegang tot justitie in de context van een krimpende burgerlijke ruimte

Moderator: Longin Baranyizigiye – Programmacoördinator bij Advocaten Zonder Grenzen

  • Moussa Tiangari – Mensenrechtenactivist en secretaris-generaal van Alternative Espaces Citoyens
  • Wahid Ferchichi – Doctor in de rechten en hoogleraar publiekrecht, voorzitter van de Tunesische vereniging voor de verdediging van de individuele vrijheden
  • Christophe Marchand – Advocaat bij de balie van Brussel
  • Nicole Kaneza – Medewerker strategische geschillenbeslechting voor Advocaten Zonder Grenzen in Oeganda